Infrastruktúra szolgáltatások

 

Rendszerintegráció

Jelenlegi környezete bővítése vagy cseréje esetén szolgáltatásunk keretén belül kidolgozzuk az üzleti igényeknek, valamint IT szokásoknak megfelelő optimális hardver – szoftver környezetet és azt kapcsolódó szolgáltatásunk keretében leszállítjuk, továbbá üzembe helyezzük. Projekt tevékenységünk során szakmai területi csoportjaink együttműködését projektmenedzsmenttel fogjuk össze. Szolgáltatási területeink a következők:


  • IT infrastruktúra felmérése, kiértékelése, méretezése és tervezése
  • eszközök szállítása, beüzemelése
  • szoftverkomponensek telepítése, adat-migrálás, szolgáltatás-költöztetés
  • biztonsági megoldások implementálása, konfigurálása, teljes körű biztonsági megoldások kialakítása (tűzfal, vírusvédelem, VPN, stb.)
  • mentési környezetbe adaptálás
  • integrációs feladatok elvégzése, optimalizálás
  • üzemeltetés feltételeinek, folyamatainak kialakítása, dokumentálása.

 

Migráció

Napjainkban, az IT világban kevés olyan környezet található, ahol zöldmezős beruházással és ehhez tartozó számítástechnikai feladattal találkoznánk. Működő, üzemelő IT környezetek változtatása, átalakítása jellemzi a ma IT konzultációs feladatkörét.

Tevékenységi körünkbe tartoznak a különböző IT részterületek migrációs feladatainak kivitelezése. A jellemző területeket, amelyekben tevékenységeket folytatunk, az alábbiakban taglaljuk:


Fizikai szervercsere

Nem minden vállalat lépte meg a szerver virtualizációs IT evolúciós lépést, hiszen ez a technológia sem megoldás minden vállalat számára. Lehet olyan körülmény, ahol a cél, a jelenlegi szoftverkörnyezet változtatás nélküli megtartása, nem virtualizált, hanem fizikai környezetben.

Szolgáltatásunk értelmében a szoftverkörnyezete alatt kicseréljük a hardvert, a szolgáltatási környezet változtatása nélkül. Kialakított egyedi megoldásunk lehetővé teszi, hogy a migrálás alatt az adott szolgáltatás – akár több szerveres környezet esetében is – csak minimális ideig szüneteljen. Extrém nagy adatmennyiség esetén is fent tudjuk tartani a szolgáltatás működését az adatátvitel alatt. Az eljárás minden Wintel alapú szerverkörnyezetre működik. (SAP, tetszőleges alkalmazás-szerverek, menedzsment-szerverek, Exchange, SQL, tartományvezérlők, stb.)

Az újratelepítéssel járó módszerek által eredményezett, akár több napos szolgáltatás-leállással szemben mi ezzel az eljárással kiszámított – nagyon alacsony kockázat mellett –, az előkészítést követően órák alatt képesek vagyunk használatba állítani az új hardveren a teljes szerver-szolgáltatást. Mivel az eljárás gyors és kockázatmentes, ennek megfelelően költséghatékony is.

Szolgáltatásunk egybevonható a tároló (storage) – váltás szolgáltatásunkkal.


Tárolókörnyezet-csere

Tárlókörnyezetet cserél, de az új tároló használatba vételéhez a szerverparkján is hardvereszköz-cserét kell végeznie? Lehet, hogy az infrastruktúrája vagy alkalmazása lehetővé tenné a tárolók körötti adatmozgatás kivitelezését ezen a szinten, de az a szolgáltatás leállításával és olyan idejű szüneteltetésével jár, amit az üzleti oldal nem fogad el?

Szolgáltatásunk megoldást ad erre a problémájára. Olyan adatmigrációs eljárást fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatása csak minimális időre szüneteljen. Az adatmigráció mellett szolgáltatásunkba beletartozik a kapcsolódó szerverek hardvereszköz cseréje, valamint az eszközhöz és a szerveren futó Wintel konfigurálása is.


Virtualizáció

Az IT területen a költségek alacsonyan tartása folyamatos feladat. A beruházási ciklusok és az üzleti igények megjelenése szinte soha nem esik egybe és sajnos nem feltétlenül egymás függvénye. Az üzleti szolgáltatások erőforrásainak kiszolgálása, annak ad hoc jellege miatt nagy terhet ró az IT üzemeltetés vezetésére. A virtualizáció ugyan nem megoldás minden IT problémára, de sok területen segít abban, hogy az IT rugalmasan tudjon megfelelni az üzleti oldal támasztotta elvárásoknak. A virtualizáció – infrastruktúra mára már alap infrastrukturális szintet képvisel. Megteremti az IT számára a hardver erőforrás-gazdálkodást, azaz aktuális igény szerint, jelentősen rövidebb idő alatt reagálhat az üzleti oldal támasztotta igényekre. Rugalmasan átcsoportosíthat erőforrásokat oda és akkor, ahol és amikor a legnagyobb szükség van rá. Alacsony terhelési időszakokban működési költséget takaríthat meg a fizikai eszközök leállítása mellett.


Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez egy eszköz, és csak ott hoz igazi megoldást, ahol létjogosultsága van a bevezetésének. Mit érhetünk el ezen eszközzel még?


A virtualizáció mára már olyan platformként jelenik meg az IT környezetében, amely az üzemeltetés- biztonság megteremtésének is eszköze lehet. Rajta keresztül olyan rendelkezésre állást teremthet meg szolgáltatás oldalon, amelyet eddig megfelelő eszköz képesség hiányában nem, vagy csak jelentősen magas költségek mellett tehetett meg; egyszerű, költséghatékony, univerzális módon teremtheti meg a magas rendelkezésre-állású vagy katasztrófa elhárításra szolgáló környezetét.


Szolgáltatásunk nem a virtualizáció öncélú bevezetésére fókuszál, hanem azon üzleti szolgáltatás-minőség javító eredményekre, amelyekhez a virtualizáció eszközként alkalmazható.


IT környezet fejlesztés

Alkalmazáskonszolidáció

Az alkalmazáskonszolidációs tevékenység keretében ügyfelünk azonos feladatra szolgáló szerverkörnyezeteit alkalmazás szinten egyesíthetjük, a centralizáltság miatt a rendelkezésre állás megfelelő szintre emelése mellett. E megoldással szerverei számát csökkentheti, architektúra-fejlesztés nélkül érhet el megtakarítást, hardverkörnyezet- fenntartás és üzemeltetés területén.


Szolgáltatásszint-emelés

Ahogy fejlődik egy vállalat, egyre nő a felelősség a szolgáltatásminőség fenntartására. Ahogy bővül a kereslet a szolgáltatására, egyre nagyobb veszteség érheti szolgáltatás-kiesés esetén. A következmények nem csak gazdasági kárként jelentkeznek, de megítélés-romlást, presztízs veszteséget is jelentenek.

Szolgáltatásunk során meglevő környezetében, magas rendelkezésre-állásúvá fejlesztjük alkalmazáskörnyezetét, kapcsolódó alap- infrastruktúra szolgáltatásait.


Katasztrófatűrő IT környezet megteremtése

Statisztikai tény, hogy a nem várt katasztrófa-szituációk nagyon ritkán következnek be, és ezek olyan mértékű rombolással járnak, hogy egy adott rendszer helyreállításának sebessége elveszti jelentőségét, hiszen ilyenkor a kapcsolódó infrastruktúrák is nagy valószínűséggel sérülnek. A helyi funkcionalitását helyreállíthatjuk – a rendszer megfelelően fog működni –, de feladatát nem fogja tudni ellátni a kapcsolódó környezetek hiányában.

Egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy olyan adatközpont-környezetre van szükség, amely tervezett katasztrófa-szituációra gyors, megelőző megoldást képes adni. Indokolt elvárás, hogy előre látott eseményre gyors reagálással, az üzemeltetés fenntartása mellett, lehessen proaktív megoldással reagálni.

Egy ilyen környezet aktív része az infrastruktúrának, minden hardver-komponense a napi üzem aktív részét képzi.


Felhőkörnyezet

SMB (kis- és középvállalatok) teljes vagy részleges kiszervezése publikus felhőszolgáltatásba, a mai számítástechnikai erőforrás képességek mellett a megfelelő vállalti döntés lehet. Amikor az erőforrásigény nem teszi rentábilissá egy fizikai szerverpark fenntartását akár virutalizációs környezetben, akár natív felhasználás mellett, az út a publikus felhőbe való kiszervezés lehet. Cégünk szolgáltatása megvalósítja a kiszervezést szétválasztottan (PaaS, SaaS) a Microsoft Azure és Office365 szolgáltatásokban.