Az Ön által látogatott weboldalt az ADATKÖZPONT Kft. működteti.

A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai:


Cégjegyzékszám:

03-09-125034

Adószám:

24081801-2-03

Székhely:

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.

Fax:

+36 (1) 328 08 87

E-mail:

kozpont@adat-kozpont.hu

 

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.


Adatkezelés

Az ADATKÖZPONT Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Bármely – a weblap használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az ADATKÖZPONT Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az ADATKÖZPONT Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az ADATKÖZPONT Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:


  • piackutatás, piaci elemzés
  • vevői szokások elemzése
  • látogatottsági statisztikák összeállítása
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról
  • vevői reklamációk intézése
  • megrendelések intézése.

 

Az ADATKÖZPONT Kft. a partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az ADATKÖZPONTKft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezel. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Az ADATKÖZPONT Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.


Szerzői jog

A weboldalon található hírek, információk a törvény adta keretek között felhasználhatók, tájékoztatási célból újraidézhetők. A weboldal egyéb tartalma a szolgáltató szellemi alkotása, amelyet tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az ADATKÖZPONT Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.